UPS emerson 3KVA

UPS emerson 3KVA/2.1kw

Công nghệ chuyển đổi kép

dạng sóng sin chuẩn

Giải điện áp đầu vào 113 ~ 300VAC

tần số 46 ~ 54 HZ

Sản Phẩm Liên Quan