ups Hyundai 6KR

Bộ lưu điện ups Hyundai 6KR/4,8KW
Công nghệ true online
Giải điện lưới đầu vào 145~265VAC
Giải tần đầu vào 46HZ~ 54HZ
Điện lưới đầu ra 220VAC

Sản Phẩm Liên Quan